основан на прецизни съвети и Вашите конкретни цели в бизнеса.

Компанията предлага цялостна и независима стратегия, основана на прецизни съвети спрямо Вашите конкретни цели в бизнеса с полски, трайни и зеленчукови култури.

  • Анализ на стопанството

  • Регулярен обход и мониторинг на полетата

  • Почвено-климатични  анализи

  • Препоръки за торене

  • Изготвяне на растителнозащитни технологии

  • Дигитално отразяване на състоянието на културите

  • Препоръки за съхранение на продукция

  • Анализ на тенденции на пазари

  • Внедряване на успешни практики от чужбина