предоставяща комплексни решения за оптимизация на Вашето производство.

Предлага професионални съвети за рентабилно, прецизно и устойчиво земеделие, в условията на съвременния агробизнес.

В световен мащаб, в края на 80-те години консултантите започват да предлагат стратегия, а не структура. Това се превръща и в основата на индустриалната революция. У нас, след присъединяването ни към ЕС, консултантските услуги станаха гръбнака на успешния бизнес в много сектори.

В земеделието, нашият екип обединява опита от Стария и Новия континент, дигитализацията и последните тенденции в сектора, споделяйки го с фермерите за оптимизиране на производството.