Галин Ганчев

Галин Ганчев

 • Агроном с над 15 годишен опит в земеделието
 • Над 3 годишен опит в сферата на овощарството и зеленчукопроизводството в Германия
 • Продуктов мениджър във водеща мултинационална компания в сферата на земеделието
 • Управител на стопанство, обработващо 20 000 декара – полски култури и трайни насаждения

Светослав Бачев

 • Агроикономист с над 18 годишен опит в земеделието
 • 2 години консултантски опит в най-голямата агроконсултантска компания в САЩ
 • Управител на водещ агрохолдинг, управляващ над 30 000 декара
 • Мениджър в мултинационална компания в сферата на земеделието
 • Международен опит в земеделието – САЩ, Германия, Англия, Гърция и Турция

Симеон Василев

 • Агроном, магистър „Растителна защита“
 • Трето поколение земеделски производител
 • Дългогодишен опит в трайни насаждения и полски култури